home / contact

contact

SMP Agro sp. z o.o. sp.k.
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
biuro@smp.agro.pl

tel. +48 61 666 10 16

our products

faktor
fungido
gleber
neutral
pianox
spiner
styk
2
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020
Poddziałanie 3.2.2.