strona główna / oferta / produkty

PRODUKTY


Adiuwant nowej generacji przeznaczony do stosowania z herbicydami doglebowymi

Uniwersalny adiuwant przeznaczony do stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi

Adiuwant przeznaczony do stosowania z fungicydami

Środek do mycia i neutralizowania pozostałości środków ochrony roślin w opryskiwaczach

Preparat ograniczający pękanie łuszczyn, strąków oraz osypanie, a także porastanie nasion i ziarniaków przed zbiorem

Neutralny środek antypieniący

Adiuwant obniżający pH cieczy opryskowej

nasze produkty

faktor
fungido
gleber
neutral
pianox
spiner
styk
2
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020
Poddziałanie 3.2.2.